Sözlükte "mülkiyet" ne demek?

1. Bir mala sahip olma, kendisinin olan bir şeyi yasa çerçevesi içinde istediği gibi kullanabilme hakkı, iyelik: özel mülkiyet mülkiyet

Mülkiyet kelimesinin ingilizcesi

n. ownership
Köken: Arapça

Mülkiyet ne demek? (Ticari terimler kategorisi)

(Ownership, proprietorship) Mülkiyet yasal açıdan bir ayni haktır, kişiye, maddi varlığı olan ya da olmayan şeyler üzerinde tam bir egemenlik sağlar. Birşey üzerinde mülkiyet hakkına sahip olan kişi o şey üzerinde, yasa sınırları çerçevesinde kalmak koşuluyla, dilediği gibi tasarrufta bulunabilir. Yani o şeyi kullanabilir, kullanmayabilir, başkasına satabilir, bağışlayabilir, kiralayabilir, yok edebilir, v.s. Mülkiyet hakkının verdiği yetkileri, o şeyin malikinin rızası olmadan başkaları kullanamaz. Ancak mülkiyet hakkını kullanmanın da sınırları vardır ve bu sınırlar yasada çizilmiştir. Medeni Kanunumuza göre (MK, m. 618), mülkiyet hakkına konu olan şeyler ekonomik bir değer taşımalı ve mülkiyetin verdiği yetkilerin kullanılmasına uygun bulunmalıdır. örneğin oturduğu evin mülkiyetine sahip olan kişi evini yakıp etrafına zarar veremez. Mülkiyet maddi varlığı olan mallar üzerinde (bina, ev, arazi, eşya, v.b.) olabileceği gibi, telif hakları, ihtira beratı (patent), v.s. gibi gayri maddi haklar veya fikri haklarla da ilgili, bulunabilir. Bir şeyin maliki olan kimse, o şeye haksız olarak el koyanlara karşı mal davası veya el atmalarını önleme davası açabilin. Yasaya göre (MK, m. 919, 620), bir şeye sahip olan kimse onun bütünleyici parçalarının ve (eğer varsa) doğal ürünlerinin de maliki olur.

--Reklam--